Phantom of the Opera - Japan

Japan

Images coming along with links Year Cast
Tokyo? - Shiki Theatrical Company 1990 Yuichiro Yamaguchi/Jun Sawaki, Kyoko Suzuki/Hisako Hanaoka, Masayuki Sano/Yuji Osa/Kanji Ishimaru, Sayoko Kanai/Kazuyo Kawai, Yayoi Aoyama/Minako Akimoto/Kumi Takabayashi, Yoshiko Nishijima/Yuko Shibagaki, Akira Aoyama/Kentoku Kina/Jun Sawaki, Takanori Yamamoto/Akira Aoki, Masayuki Kurata/Kenzo Ishii/Shingo Akedo/Kentouku Kina
Tokyo? - Shiki Theatrical Company 1990 Yuichiro Yamaguchi/Jun Sawaki/Eiji Akutagawa, Kyoko Suzuki/Hisako Hanaoka, Masayuki Sano/Eiji Akutagawa/Kanji Ishimaru/Yuji Osa, Sayoko Kanai/Kazuyo Kawai, Yayoi Aoyama/Minako Akimoto/Kumi Takabayashi, Yoshiko Nishijima/Yuko Shibagaki, Akira Aoyama/Kentoku Kina/Jun Sawaki, Akira Aoyama/Akira Aoki, Masayuki Kurata/Kenzo Ishii/Shingo Akedo/Kentouku Kina
Nissay Theatre December 1995-April 1996
The Phantom - Jun Sawaki/Toshihide Mura/Akira Aoyama
Christine Daaé - Kyoko Suzuki/Rumi Iryo/Chie Inoue/Takako Nakazawa
Raoul Vicomte de Chagny - Masayuki Sano/Kanji Ishimaru/Daisuke Yanse
M. Firmin - Morimasa Sagawa/Akira Aoki/Toshihide Mura
M. André - Kazuo Hayashi/Akira Aoyama/Kentoku Kina
Carlotta Giudicelli - Yoshie Masumitsu/Kazuyo Kawai/Sayoko Kani/Yasuko Hasegawa
Madam Giry - Yoshiko Nishijima/Yuko Shibagaki
Ubaldo Piangi - Shunichiro Hanba/Masayuki Kurata/Kenzo Ishii/Kong Dayu
Meg Giry - Yayoi Aoyama/Tomoko Iemoto/Minako Akimoto/Shinobu Aikawa
Nagoya? - Shiki Theatrical Company 1997 Toshihide Mura/Jun Sawaki/Akira Aoyama/Eiji Akutagawa, Rumi Iryo/Chie Inoue/Eriko Murata, Kanji Ishimaru/Masayuki Sano, Daisuke Yanase, Kazuyo Kawai/Etsuko Sakai/ Yoshie Masumitsu/Takayo Takami/Sayoko Kanai, Yayoi Aoyama/Tomoko Iemoto/Kazue Sunohara, Yoshiko Nishijima/Yukie Yokoyama/Mayumi Kataoka, Kazuo Hayashi/Akira Aoyama/Kentoku Kina, Morimasa Sagawa/Takeshi Hirabayashi/Akira Aoki, Shunichiro Hanba/Kenzo Ishii/Kong Dayu
Nagoya? - Shiki Theatrical Company 1997 Toshihide Mura/Jun Sawaki/Akira Aoyama/Eiji Akutagawa, Rumi Iryo/Chie Inoue/Eriko Murata, Kanji Ishimaru/Masayuki Sano, Daisuke Yanase, Kazuyo Kawai/Etsuko Sakai/ Yoshie Masumitsu/Takayo Takami/Sayoko Kanai, Yayoi Aoyama/Tomoko Iemoto/Kazue Sunohara, Yoshiko Nishijima/Yukie Yokoyama/Mayumi Kataoka, Kazuo Hayashi/Akira Aoyama/Kentoku Kina, Morimasa Sagawa/Takeshi Hirabayashi/Akira Aoki, Shunichiro Hanba/Kenzo Ishii/Kong Dayu
Tokyo - Shiki Theatrical Company 1998 - 10th Anniversary Cast Kiyotaka Imai/Toshihide Mura/Jun Sawaki/Akira Aoyama/Eiji Akutagawa, Rumi Iryo/Junko Morioka/Eriko Murata/Chie Inoue, Daisuke Yahase/Kanji Ishimaru/Masayuki Sano, Kazuyo Kawai/Yoshie Masumitsu/Etsuko Sakai/Takayo Takami/Sayoko Kanai, Minako Akimoto/Makiko Takatsuka/Yayoi Aoyama, Yoshiko Nishijima/Nahoko Nishigami/Kumie Arakawa/Yukie Yokoyama, Morimasa Sagawa/Takeshi Hirabayashi/Akira Aoki, Shunichiro Hanba/Kenzo Ishii
Shiki Theatrical Company - Shizuoka Tour October 2001- December 2001
?

Sp